ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปัจจัยความสำเร็จของการจัดอบรม/สัมมนา
dot
bulletโดย...เพิ่มสกุล เล็กสรรเสริญ
dot
Training Course
dot
bulletIn-house Training
bulletTeam Building/ Walk Rally
dot
หลักสูตรแนะนำ
dot
bulletการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
bulletการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
bulletอุปนิสัยแห่งความสำเร็จในงาน
bulletการทำงานอย่างมีความสุข
bulletกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน
dot
โครงการ พัฒนาการให้บริการอย่างยั่งยืน (OD)สำหรับโรงพยาบาล
dot
bulletหลักสูตร " Service Mind "
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันฝึกอบรม X - Ray Training Center

 

                      

             ** บริการรับจัดอบรมสัมมนา **

  ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการอย่างแท้จริงโดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์  ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

 

ในรูปแบบของ :  In – House Training, TeamBuilding, Walk Rally

 

(สัมมนาแบบทฤษฎีสลับการใช้กิจกรรม ในการสื่อถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาได้อย่างเด่นชัด)

 * รับออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของท่าน *

 
มีปัญหาด้านการเลือกหลักสูตรอบรม ปรึกษาเรา

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันฝึกอบรมเอกซเรย์
X-Ray Training Center
เบอร์โทร :  086-011-2151/ 086-320-6124 
อีเมล : x-raytraining@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.ex-raytraining.com